İctimai nəzarətin həyata keçirilməsi üçün yeni institusional formatın yaradılması çatışmazlıqların aradan qaldırılması baxımından mühüm mexanizm olacaq

İctimai nəzarətin həyata keçirilməsi üçün yeni institusional formatın yaradılması çatışmazlıqların aradan qaldırılması baxımından mühüm mexanizm olacaq

bütün xəbərlər