1 şəxsin neçə ictimai şurada təmsil olunmasını doğru hesab edirsiniz?