İctimai nəzarət şuraları səhiyyə sektoruna nə qazandırdı? 

 

Fotolar

Paylaş

1 şəxsin neçə ictimai şurada təmsil olunmasını doğru hesab edirsiniz?