İctimai İştirakçılıq: Qanunvericilik və onun tətbiqi praktikası Monitorinq hesabatı

Sənədlər

Paylaş

1 şəxsin neçə ictimai şurada təmsil olunmasını doğru hesab edirsiniz?