Ictimai Şuraların fəaliyyətinə dair bələdçi 

İCTİMAİ ŞURALARIN FƏALİYYƏTİNƏ DAİR BƏLƏDÇİ

Bu nəşr  Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAID) dəstəyi sayəsində ərsəyə gəlmişdir.

Nəşrin məzmunu MG Consulting MMC-yə məxsusdur və heç bir halda USAID və ABŞ hökumətinin mövqeyini əks etdirmir.

İCTİMAİ ŞURALARIN FƏALİYYƏTİNƏ DAİR BƏLƏDÇİ
İkinci redaksiya

Müəlliflər:
Əliməmməd Nuriyev, Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun sədri
Rəna Səfərəliyeva, ekspert

 

Rəyçilər:
Natalia Bourjaily, ICNL təşkilatının Avrasiya üzrə vitse-prezidenti
h.ü.f.d. Məhəmməd Quluzadə, MG Consulting şirkətinin direktoru


Paylaş

Aktiv sorğu yoxdur.