4.6 %

1.1 %

2.5 %

0.3 %

1.1 %

32.3 %

19.2 %

0.3 %

0.6 %

0.5 %

0.2 %

0.7 %

8.0 %

0.3 %

1.8 %

0.1 %

2.1 %

23.2 %

58.0 %

21.3 %

6.2 %

14.5 %

51.1 %

8.2 %

40.8 %

49.3 %

6.5 %

2.8 %

5.5 %

11.1 %

1.8 %

3.2 %

18.4 %

Aktiv sorğu yoxdur.