Müraciətiniz yoxlandıqdan sonra seçdiyiniz ictimai şuranın elektron ünvanına və platformadakı hesabına göndərilir. Müraciətinizin dərc edilməsi müvafiq ictimai şuranın təsdiqindən sonra mümkündür. Bütün müraciətlərin məzmunu ilkin yoxlanışdan keçir.

Elektron müraciət

(müraciətlərin mövzusu mövcud qanunvericilik və proseduralarla bağlı məsələləri əhatə etməli və həlli ilə bağlı təklifləri göstərməlidir. Fərdi xarakteri müraciətlər qəbul edilmir).

Aktiv sorğu yoxdur.