Son dövrlər ölkəmizdə ictimai iştirakçılıq və ictimai nəzarət mexanizmlərin yaradılması və inkişafı üçün müxtəlif addımlar atılmaqdadır.  Bu prosesdə vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarının rolu artırmaq üçün mərkəzi və yerli icra  hakimiyyətləri yanında İctimai Şuraların yaradılması və fəaliyyətinin genişləndirilməsi də günün vacib tələblərindən biridir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 27 fevral 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” təsdiq edilmişdir. Fəaliyyət Planının 5.5. maddəsində “İctimai Şuraların əhəmiyyətinin artırılması, dövlət orqanlarında yaradılmış ictimai şuraların sayının çoxaldılması, şuralarda müzakirə edilən məsələlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, ictimai şuraların fəaliyyəti ilə bağlı maarifləndirmə və təbliğat işlərinin gücləndirilməsi və dövlət qurumlarının rəsmi internet resurslarında əks etdirilməsi” qeyd olunur.

Ölkə başçısının sərəncamı ilə bağlı ötən illər ərzində müxtəlif müzakirələr aparılmış və İctimai Şuralar ilə bağlı müəyyən çatışmamazlıqların olması diqqətə çatdırılmışdır.

Bu baxımdan Milli Fəaliyyət Planına qeyd olunun istiqamətlər üzrə tövhələr vermək məqsədi ilə "İnformasiya Təşəbbüslərinə Dəstək” ictimai birliyinin ekspertləri tərəfindən  "İctimai Şuralar üçün onlayn portalın yaradılması”  təşəbbüsünə start verilmişdir. 

 Bu təşəbbüs çərçivəsində mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları yanında fəaliyyət göstərən İctimai Şuralar üçün mərkəzləşdirilmiş onlayn platforma – www.publiccouncil.az  (www.ictimaishura.az) saytı hazırlanıb.

Təşəbbüsün əsas hədəfi İctimai Şuralar barədə ictimaiyyətin məlumatlılığını artırmaq və onlarla qarşılıqlı əlaqə yaratmaqla, fəaliyyət göstərdikləri dövlət qurumlarının fəaliyyətində şəffaflığının artırılmasına yardımçı olmaqdır.

Aktiv sorğu yoxdur.