İctimai Şuralara seçkilər - VİDEO BƏLƏDÇİ

 

 0:00 - Seçki komissiyasının formalaşdırılması / Formation of the election commission

1:36 - İctimai şuraya üzvlük üçün tələblər / Requirements for membership in the public council

2:37 - Namizədlərin irəli sürülməsi prosesinin başlanması / Initiation of the nomination process

3:33 - Namizədlərin irəli sürülməsi prosesi /* Nomination process

4:53 - Seçkilərin təşkili / Organization of elections

6:09 - İctimai şuralara seçkilərin keçirilməsi / Holding elections to public councils

7:21 - Təkrar Seçkilər / Re-elections

 


Paylaş

Aktiv sorğu yoxdur.